Updates rondom het coronavirus

Update coronavirus per 30 juni 2020

Op 24 juni heeft de overheid bekend gemaakt dat vanaf 1 juli a.s. bijeenkomsten met meer dan 100 personen – binnen - weer mogen plaatsvinden indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. We hebben op verschillende manieren de nodige maatregelen getroffen om veilige bijeenkomsten te kunnen organiseren en accommoderen. Op deze pagina vind je meer informatie over deze maatregelen.

We hopen je snel weer te zien bij Jaarbeurs! 

Welke maatregelen neemt Jaarbeurs om de veiligheid van bezoekers en exposanten die deelnemen aan vergaderingen, congressen, events en beurzen te garanderen?
Op verschillende manieren zullen we extra maatregelen treffen en de bezoekersstromen controleren zodat het voor bezoekers en exposanten te allen tijde mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden:

  • Het bezoeken van bijeenkomsten is alleen mogelijk op basis van (online) inschrijving vooraf bij de betreffende organisator. Voor veel beurzen en andere bijeenkomsten werken wij hierbij met tijdvakken. Het aantal gasten per tijdvak is gelimiteerd op basis van beschikbare capaciteit.
  • Bij de entrees en op de beursvloer wordt eenrichtingsverkeer ingesteld door middel van signing en looppaden.
  • Bij de entree wordt iedereen gewezen op de protocollen, huisregels en de gezondheidscheck. Mensen met gezondheidsklachten zullen wij verzoeken om naar huis te gaan.
  • Tijdens bijeenkomsten zijn de gangpaden extra breed en worden de looppaden duidelijk aangegeven.
  • Op verschillende plekken is desinfectiemateriaal beschikbaar.
  • Bij de sanitaire voorzieningen worden verschillende maatregelen getroffen zoals: maximaal aantal personen per ruimte, extra schoonmaak, eventueel extra mobiele toiletvoorzieningen, beschikbaarheid desinfectiemiddel.
  • Exposanten worden verplicht hun stand zo in te richten dat het houden van de minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het brancheprotocol van EventPlatform. 
  • Voor de horecapunten hebben we aangepaste regels opgesteld om hygiëne en 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
  • Er wordt extra schoonmaak ingezet om contactoppervlakken frequent te reinigen.

Kan Jaarbeurs nog wel dezelfde kwaliteit en beleving garanderen met alle maatregelen die komen kijken bij een 1,5 meter beurs?
Het aangepaste concept is voor iedereen nieuw. Maar in nauwe samenwerking met onze klanten, exposanten en andere stakeholders, zijn wij ervan overtuigd dat we ook met deze aanpassingen waardevolle ontmoetingen kunnen creëren waarbij ieders gezondheid voorop staat en mensen en merken de aandacht krijgen die ze verdienen. Doordat bezoekers ingedeeld worden in tijdvakken krijgt iedereen de tijd en ruimte om op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.  

Kunnen er minder exposanten deelnemen nu de beurzen ruimer opgezet worden?
Dit zal afhankelijk zijn van het soort event en de beschikbare capaciteit binnen Jaarbeurs.

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus mogelijk kan verminderen. Hoe gaat Jaarbeurs hiermee om?
Voor alle maatregelen die wij treffen geldt dat we het advies van het RIVM volgen. Het RIVM adviseert op dit moment niet dat ventilatiesystemen aangepast moeten worden.

Hoe waarborgt Jaarbeurs de 1,5 meter tijdens de op- en afbouw van bijeenkomsten?
Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt  een draaiboek opgesteld dat gedeeld wordt met alle betrokken leveranciers. Dit draaiboek bevat regels en richtlijnen die ervoor zorgen dat de veiligheid van alle betrokkenen ook tijdens de op- en afbouw gewaarborgd kan worden. Hierbij hanteren wij als basis de protocollen uit de bouwsector ‘Veilig samen doorwerken’.

Hoe zorgt Jaarbeurs ervoor dat alle bezoekers van het beurs- event en congrescentrum zich ook daadwerkelijk aan de regels houden?
Voorafgaand aan en tijdens bijeenkomsten wordt actief met medewerkers en gasten gecommuniceerd over de genomen maatregelen. Hiervoor zetten we verschillende (communicatie)middelen in. Ook worden de medewerkwerkers extra getraind om bezoekers en exposanten op een vriendelijke manier te wijzen op het naleven van de regels. Zowel voor aanvang als tijdens het event wordt de bezoekers de gezondheidscheck voorgelegd die leidend is voor het advies om het event bij te wonen danwel thuis te blijven.

Welke beurzen, congressen en events gaan er plaatsvinden volgens het nieuwe concept?
Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht van de beurzen en events die dit najaar plaatsvinden.

Jaarbeurs ligt aan station Utrecht Centraal. Verwachten jullie extra druk op het OV wanneer jullie de activiteiten weer opstarten?
De bezoekers van bijeenkomsten die bij ons georganiseerd worden, wordt zoveel mogelijk verzocht om alleen te komen en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Doordat bezoekers worden ingedeeld in tijdvakken zal er meer spreiding in de bezoekersstroom zitten dan normaal gesproken. Daarnaast kijken wij periodiek met NS naar de evenementenkalender om tijdig extra treinen in te zetten op momenten dat er veel OV-reizigers worden verwacht.

Welke maatregelen nemen jullie rondom parkeren om de veiligheid van de bezoekers ook daar te garanderen?
We zetten verkeersregelaars in om ervoor te zorgen dat bezoekers zo dicht mogelijk bij de entree van de betreffende bijeenkomst kunnen parkeren. We adviseren daarnaast om vooraf een parkeerplaats te reserveren zodat er op kenteken in- en uitgereden kan worden en bezoekers niet naar een parkeerautomaat hoeven.