Goede resultaten 2019 voor Jaarbeurs

Image
Jaarverslag Jaarbeurs 2019

Jaarverslag Jaarbeurs 2019

Jaarbeurs kijkt terug op een goed 2019. In lijn met de trend van de afgelopen jaren heeft Jaarbeurs de resultaten sterk verbeterd. De nauwe samenwerking met klanten, andere belangrijke stakeholders en de inzet van haar medewerkers, hebben geresulteerd in een omzetstijging van 13% tot € 141 miljoen (2018: € 124 miljoen) en een netto resultaat van € 12,4 miljoen (2018: € 7,6 miljoen).

Aangescherpte strategie
De in 2016 ingezette “huis op orde” strategie heeft gezorgd voor een stevige financiële positie en een goed weerstandsvermogen. Jaarbeurs heeft in 2019 tevens haar strategie voor de komende jaren aangescherpt. Naast de klantfocus zal de organisatie zich sterker inzetten op (technologische) innovatie, datagedrevenheid en duurzaamheid.

In december 2019 is het masterplan De Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd.

Corona-crisis en de toekomst van Jaarbeurs
Dat de crisis negatieve gevolgen zal hebben voor de resultaten van 2020 ziet Jaarbeurs als een vanzelfsprekendheid. De Corona-crisis zal naar verwachting ook in 2021 nog enig effect hebben. “Juist nu ervaren we allemaal het gemis van de kracht en de vreugde van ontmoetingen. Dat geeft ons vertrouwen voor de lange termijn. Daarnaast verwacht ik dat de inzet van technologie en digitale middelen ons juist nieuwe kansen biedt”, aldus Albert Arp, CEO Jaarbeurs Holding.

Jaarverslag 2019