‘Vernieuwend onderwijs’ rode draad NOT 2021

Image

Focus op het funderend onderwijs, drie nieuwe topic routes, meer ruimte voor het segment Technologie & ICT, een actueel, uitdagend en professioneel inhoudelijk programma dankzij het onderwijspanel en verschillende programmacommissies. Begin september start de deelnemerswerving voor NOT 2021 die van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 januari 2021 wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Thema is 'De sleutel tot vernieuwend onderwijs'.

ONDERWIJS IS ALTIJD IN BEWEGING
Brandmanager Audrey Wilschut: “Het onderwijs is altijd in beweging, de professionals hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen. Op NOT brengen we die uitdagingen in beeld. In november komen we samen met 5 nieuwe programmacommissies, bestaande uit bezoekers, exposanten en overkoepelende organisaties. Met deze eerste brainstorm zoeken we de thema’s die echt spelen in de markt en komen we tot een actueel programma dat aansluit bij de markt.

DE PROGRAMMACOMMISSIE
De programmacommissie is samengesteld uit diverse hoeken van het onderwijs. Met de uitkomsten van de eerste brainstorm gaat vervolgens het NOT onderwijspanel aan de slag. Dit is een groep van 1500 onderwijsprofessionals uit het KO, PO, VO en MBO. Zij toetsen het programma aan de actualiteit in het veld. Het panel is met de commissie bezig tot en met mei 2020 om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het werkveld. Hoe dit in zijn werk gaat, is het beste te tonen via voorbeelden van de commissieleden. Sibo Arbeek is sinds 2015 lid van de commissie en onderschrijft het belang: ‘De programmacommissie zorgt dat de NOT aansluit bij de behoefte van de bezoekers en het werkveld’.’ ‘Wat ik belangrijk vind is dat de programmacommissie divers vertegenwoordigd is en ik ben blij dat het veld direct betrokken is.’

Nieuw commissielid Sanne Ramakers laat zien hoe divers de commissie is via haar leden: ‘Ondanks dat ik zelf niet meer werkzaam ben in het veld, weet ik wel wat er speelt. Zo hebben we vanuit de Kleuteruniversiteit 13 ambassadeurs in de klei staan. Via hun hou ik de feeling met het onderwijsveld en kan zo aan het programma toevoegen wat er speelt vanuit diverse leerkrachten.’

Voor zowel de programmacommissie als het onderwijspanel is het nog mogelijk voor onderwijsprofessionals om zich in te schrijven. Neem hiervoor contact op met het NOT team.

VERNIEUWINGEN 2021
Bij de editie van 2019 zijn veel vernieuwingen succesvol doorgevoerd waarmee de NOT in 2021 weer verder gaat. Hiernaast zijn er de komende editie ook weer een aantal nieuwe elementen. Er komt meer verbinding tussen de hallen dankzij de nieuwe onderwijsboulevard die loopt tussen de verschillende terrassen, theaters en onderwijsacademies. Hiernaast komen er drie nieuwe topic routes waarmee deelnemers zich specifiek kunnen profileren op de thema’s: Blended Learning • Move@School • FutureTech.

OVER DE NOT
NOT richt zich op het funderend onderwijs, dat betekent kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De organisatie rekent op 40 duizend bezoekers. Zeventig procent van het bezoek neemt besluiten, naar verwachting komt dertig procent met concrete investeringsvragen naar de NOT. In 2019 was het gemiddeld investeringsbedrag 24.500 EUR.

Aan de NOT nemen ruim 500 exposanten deel. Daarnaast kent de beurs in de vorm van de Onderwijsacademie een groot, onafhankelijk, inhoudelijk programma dat door het veld zelf is samengesteld. Eén op de vijf bezoekers heeft in het verleden één of meerdere sessies hiervan gevolgd.

OUD & VERTROUWD
Het gericht aanspreken van bezoekers via de vijf segmenten bevalt goed en blijft ook in de volgende NOT van toepassing. Op het gebied van Technologie & ICT zien we meer vraag uit de markt en voor dit segment is dan ook meer ruimte ingepland.

  • NOT blijft dit jaar in de hallen 1, 2 en 3 in het Jaarbeurscomplex
  • De vijf segmenten blijven ongewijzigd:
    Didactiek • Technologie & ICT • Dagtrips, Theater en Cultuur • Opleiding, Advies en Beleid • Facilitair en Inrichting.
  • In het programma maken we weer ruimte voor de Innovatie Award & Tunnel • School voor de Toekomst • Kinderboekenland • Passend Onderwijsstraat

De vernieuwingen en vertrouwde items van NOT 2021 komen samen in de nieuwe belevingsplattegrond.

HIGHLIGHTS 2019

  • Aantal bezoekers: 35.653
  • Investeringsbedrag: 24.115 EUR
  • Investeringsplannen 54%
  • Tevredenheid bezoekers 7,8

 -------------------------------------------------------------------------
Meer informatie nodig? Neem contact op met Audrey Wilschut - audrey.wilschut@jaarbeurs.nl